logo-mini

اخبار تکنولوژی

  بایگانی آرشیو ها برای web-design

تاریخ هنر طراحی

بسیاری از هنرمند, طراحان وینی, همچون موریس و وان دو ولده, در حوزه های کاری مختلف به کار پرداختند, گاستاو کلمت, نقاشی که سفارشات فراوانی برای تزئین بناهای وین جدید داشت, پیشگام حرکت دوری گزینی از سبک های تاریخی شد وی جمعی از هنرمندان را متشکل کرد که بعدا بعنوان «انشعابیون» معروف شدند. طراحی کلمات […]

بیشتر بخواند