logo-mini

اخبار تکنولوژی

  بایگانی برای اخبار و مقالات گرافیک

تاریخ هنر طراحی

بسیاری از هنرمند, طراحان وینی, همچون موریس و وان دو ولده, در حوزه های کاری مختلف به کار پرداختند, گاستاو کلمت, نقاشی که سفارشات فراوانی برای تزئین بناهای وین جدید داشت, پیشگام حرکت دوری گزینی از سبک های تاریخی شد وی جمعی از هنرمندان را متشکل کرد که بعدا بعنوان «انشعابیون» معروف شدند. طراحی کلمات […]

بیشتر بخواند